ขั้นตอนสำคัญในการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ของระบบภูมิคุ้มกันได้รับการเปิดเผยโดยนักวิจัย นิวโรเปปไทด์ถูกปล่อยออกมาโดยเซลล์ประสาทบางชนิดในผิวหนังเมื่อตรวจพบสารก่อภูมิแพ้และสารนี้มีความสำคัญในการพัฒนาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ งานวิจัยนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีการใหม่ในการรักษาและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้ดีขึ้น

วิธีที่ระบบภูมิคุ้มกันตรวจพบสารก่อภูมิแพ้ไม่เป็นที่รู้จัก จุดเน้นอยู่ที่เซลล์ dendritic และ T cells ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแพ้และในการปกป้องร่างกายจากเชื้อโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา ภูมิคุ้มกันและโรคอักเสบและผู้เขียนนำการศึกษาซึ่งจะปรากฏในภูมิคุ้มกัน “ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเส้นประสาทรับความรู้สึกเชื่อมโยงการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้กับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แม้เราจะเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค แต่ก็ยังมีความแน่นอนน้อยกว่าว่าระบบตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้อย่างไร เช่น ละอองเกสร ไรฝุ่น หรือขนสัตว์ เซลล์เดนไดรต์กระตุ้นทีเซลล์ซึ่งจำเป็นสำหรับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันนั้น แต่จนถึงขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่การสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ไปจนถึงการเกิดอาการคัน ทีมงานได้กรอกข้อมูลในช่องว่างที่สำคัญในกระบวนการนั้น เซลล์เดนไดรต์ที่กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้อยู่ถัดจากเซลล์ประสาทที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ในผิวหนัง เราพบว่าเมื่อสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ เซลล์ประสาทเหล่านี้จะปล่อยสาร P สาร P จะกระตุ้นการอพยพของเซลล์เดนไดรต์โดยตรงไปยังต่อมน้ำเหลือง ซึ่งในทางกลับกัน เซลล์เหล่านี้จะกระตุ้นทีเซลล์ จากนั้นทีเซลล์เหล่านั้นจะโจมตีผู้รุกรานจากสารก่อภูมิแพ้