อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมสำหรับผู้ป่วย ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวัน ! วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารปั่นผสม ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวัน และทำให้สุกโดยการนึ่ง และส่วนผสมของวัตถุดิบต้องชั่ง ตวง วัดให้ตรงตามสูตรที่คำนวณไว้ เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่พอดีและครบถ้วน

ทั้งนี้เรายังคำนึงถึงการรักษาคนไข้ ในการรับประทานอาหารก็ถือเป็นการรักษาผู้ป่วยอย่างหนึ่ง เพราะสิ่งที่ผู้ป่วยจะได้รับเข้าสู่ร่างกายจะต้องปลอดเชื้อ และสะอาดมากที่สุด โดนไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค

และวัตถุดิบที่นำมาใช้นี่เอง จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน หากนำของเก่ามาทำ ก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อโรค เชื้อราได้ เพราะวัตถุดิบที่เรานำมาใช้มาจากการเกษตร ปลอดสารเคมี จึงทำให้เป็นเชื้อราได้ง่ายตามธรรมชาติ จึงรับรองได้ว่า วัตถุดิบที่นำมาใช้นั้น สะอาดและปลอดสารเคมีจริงๆ

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท !

อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ทุกคน และการรับประทานอาหารนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทางเราจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการนำอาหารปั่นผสมออกมาจำหน่าย และต้องถูกต้องตามหลักการรักษาของผู้ป่วยแต่ละประเภท

ทางเรามีนักโภชนาการในการประกอบอาหาร โดยเราจะประกอบอาหารตามแพทย์สั่ง เพราะผู้ป่วยแต่ละประเภทนั้นต้องการสารอาหารไม่เหมือนกัน หากนำวัตถุดิบที่ต้องห้ามของผู้ป่วยมาประกอบอาหารก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

ทางเราจึงออกแบบสูตรอาหารของแต่ละประเภทโดยไม่เหมือนกัน โดยมีการพัฒนาสูตรอาหารตามความต้องการของผู้ป่วยและคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดวัตถุดิบเสมอ ก่อนนำมาปรุงอาหาร

อาหารปั่นมาตรฐาน จากห้องแล็บ โรงพยาบาลชั้นนำ !

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่มีสารอาหารครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อป้องกันคนไข้ขาดสารอาหารและพลังงาน ดังนั้นการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจึงมีส่วนในการรักษาและป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะตามมา

ทางเรารักษาระดับมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้บริโภคได้มั่นใจว่า สิ่งที่ได้รับเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อนอย่างแน่นอน เพราะทางเราได้ผลิตจากห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล

อาหารปั่นผสมของเรา นอกจากจะมีสารอาหารครบถ้วนแล้ว ยังมีความหนืดน้อย เพื่อจะได้ให้อาหารผ่านทางสายยางได้ง่าย และเราก็คำนึงถึง สี กลิ่น และรสชาตที่เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยด้วย