คุณควรเริ่มต้น บริษัท กับเพื่อนของคุณหรือไม่?

มิตรภาพสามารถเสริมสร้างการเริ่มต้นหรือลดระดับลงได้ ผู้ประกอบการจะควบคุมพลังนี้เพื่อความสำเร็จได้อย่างไร? Continue reading “คุณควรเริ่มต้น บริษัท กับเพื่อนของคุณหรือไม่?”