Why Be My Baby เป็นเพลงป๊อปที่สมบูรณ์แบบ

ในบทความเรียงความล่าสุดของเราที่นักวิจารณ์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ทำให้พวกเขามีความสุขแคลร์ ธ อร์ปขอยกย่องผลงานชิ้นเอกของภาพยนตร์เรื่อง Lovelorn ของ The Ronettes